Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Legyen jobb a könyvek gondolatainak megosztása 5

2019.01.07


nincs bünözés nincs redörség
==========
Michael Crichton - A NAGY VONATRABLÁS (Unknown)
- Your Highlight Location 2132-2133 | Added on Monday, 15 July 13 14:24:50

a rendőrségnek ténylegesen sikerülne teljes egészében felszámolnia a bűnözést, egyszersmind fölszámolnák önmagukat mint a társadalom szükséges tartozékait,
==========
Michael Crichton - A NAGY VONATRABLÁS (Unknown)
- Your Note Location 2401 | Added on Monday, 15 July 13 14:55:11

közbejöhet valami
==========
Michael Crichton - A NAGY VONATRABLÁS (Unknown)
- Your Highlight Location 2399-2401 | Added on Monday, 15 July 13 14:55:11

Mindig közbejöhet valami - mondta, de azért mosolygott. - Négy nap alatt? - kérdezte a lány. - Akár egy óra alatt is. Később, a bíróság előtt tett vallomásában Pierce bevallotta: őt is meglepte,
==========
Michael Crichton - A NAGY VONATRABLÁS (Unknown)
- Your Note Location 3376 | Added on Monday, 15 July 13 21:40:35

megtört
==========
Michael Crichton - A NAGY VONATRABLÁS (Unknown)
- Your Highlight Location 3375-3377 | Added on Monday, 15 July 13 21:40:35

fizikailag sérülten, idegileg megroppanva hagyták el a börtönt, akaraterejük annyira megtört, hogy a továbbiakban alig voltak alkalmasak bűnelkövetésre. A vizsgálati fogságban lévő Pierce-t nem
==========
ALISTAIR MACLEAN - Kémek a Sasfészekben (Unknown)
- Your Note Location 833 | Added on Tuesday, 16 July 13 05:06:26

legjobb harcos
==========
ALISTAIR MACLEAN - Kémek a Sasfészekben (Unknown)
- Your Highlight Location 832-833 | Added on Tuesday, 16 July 13 05:06:26

hegyivadászokkal, akiknél jobban képzett harcosokat aligha találni Európában. – Főnök, isten látja lelkemet, én nem is vagyok igazán szomjas
==========
ALISTAIR MACLEAN - Kémek a Sasfészekben (Unknown)
- Your Note Location 1340 | Added on Tuesday, 16 July 13 06:08:00

majrét
==========
ALISTAIR MACLEAN - Kémek a Sasfészekben (Unknown)
- Your Highlight Location 1337-1340 | Added on Tuesday, 16 July 13 06:08:01

Nagy-nagy majrét – vallotta be őszintén Schaffer. – Hát ők is csak így vannak. És ezért boldogan kapaszkodnak bele a leggyöngébb ürügybe is. Ennek a két derék embernek fogalma sincs, hogy itt vagyunk-e vagy sem, és gyanítom, hogy nem is akarják megtudni. – Hagyja már ezt a lélektani szöveget. Az a lényeg, hogy Schaffer megmenekült.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 59 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:43:21

fejexetek
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 53-59 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:43:22

Az első két fejezetben az agresszív magatartás jellegzetes formáival kapcsolatos egyszerű megfigyeléseket tárom az olvasó elé, a harmadik fejezetben áttérek az agresszió funkciójának taglalására, a negyedikben bővebben szólok az általánosságban vett ösztön-megnyilvánulás és a sajátosan agressziós ösztön fiziológiájáról, méghozzá azért, hogy érthetővé tegyem az agresszív magatartás feltartóztathatatlan, ritmikusan ismétlődő kitöréseinek spontaneitását. Az ötödik fejezetben bemutatom a ritualizáció folyamatát és az általa létrehozott ösztönjellegű késztetések önállósulásának mechanizmusát attól a céltól vezérelve, hogy ezek agressziógátló hatásának későbbi megértését megkönnyítsem. Ugyanezt a célt szolgálja a hatodik fejezet is, amely általános körképet próbál adni az ösztönjellegű késztetések
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 63 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:47:28

agresszio elterelése
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 60-63 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:47:29

A hetedik fejezet konkrét példákon mutatja be, milyen mechanizmusokat „talált fel” a fajok evolúciója, hogy az agressziót ártalmatlan mederbe terelje, ennek a feladatnak melyik részét vállalta magára a rítus, és hogy mennyire hasonlóak az így kialakuló magatartási módok azokhoz, amelyeket az embernél a felelősségteljes erkölcs irányít. Ezek a fejezetek megteremtik a lehetőségét annak, hogy a társas rend négy igen eltérő típusát megérthessük. Az első az
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 74 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:51:09

természet törvényei irányitanak
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 71-74 | Added on Tuesday, 16 July 13 19:51:10

sok embert akadályoznak abban, hogy saját magukat is a világegyetem részének tekintsék, elfogadva azt, hogy az ő magatartásukat is a természet törvényei irányítják. Ez az ellenkezés egyrészt a kauzalitás negatív értékelésével magyarázható, amely sokak számára ellentmondani látszik az akarat szabadságának, másrészt pedig az ember szellemi gőgjével alapozódik meg. A
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 436 | Added on Wednesday, 17 July 13 17:41:31

kicsúfolás
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 434-436 | Added on Wednesday, 17 July 13 17:41:31

A felfalásukra készülődő ellenséggel szembeni támadás fajfenntartó jellege teljesen nyilvánvaló. Még ha kicsiny és fegyvertelen is a támadó, igen jelentős kárára lehet a megtámadottnak. Hiszen a magányosan vadászó állatok csak akkor reménykedhetnek a sikerben, ha meglepetésszerűen
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 567 | Added on Wednesday, 17 July 13 18:19:39

a szükséges távolság
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 564-567 | Added on Wednesday, 17 July 13 18:19:39

Az első fejezetben említett tarka „plakát”-színek meg az általuk szelektíven kiváltott harci reakciók azt eredményezik, hogy minden fajból minden hal csak a vele azonos táplálkozási vetélytárssal szemben akarjon szükséges távolságot tartani. De azt igen! Ez a nagyon egyszerű válasz arra a sokszor és sokat vitatott kérdésre, mi is lenne a korallhalak színeinek funkciója. Mint már mondtuk, az énekesmadarak fajjelölő
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 501 | Added on Friday, 19 July 13 13:09:17

érteni és irányítani
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 498-501 | Added on Friday, 19 July 13 13:09:17

Bárhol is került az ember olyan helyzetbe, hogy egy természeti jelenséget a maga kénye-kedve szerint irányíthat, azt mindig annak köszönhette, hogy belelátott a jelenséget kiváltó oksági folyamatba. A normális, saját fajfenntartó teljesítményére képes életfolyamat tana, az úgynevezett pszichológia képezi elengedhetetlen alapját az életfolyamat zavarodottságáról szóló tannak, a patológiának.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 510 | Added on Friday, 19 July 13 13:12:36

erõsebbé legyen
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 507-510 | Added on Friday, 19 July 13 13:12:36

Nevezetesen: a faj számára és a jövő szempontjából mindig előnyös, ha két vetélytárs közül az erősebbé lesz a terület vagy a kívánt nőstény. Mint oly gyakran megesik, ez a tegnapi igazság sem hamis mára, de ma már speciális esetként értelmezik, és az ökológusok az utóbbi időben egy sokkal lényegibb fajfenntartó teljesítményét is kimutatták az
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 710 | Added on Friday, 19 July 13 13:40:46

agresszívabb
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 709-710 | Added on Friday, 19 July 13 13:40:46

az egyik nem képviselője ápolja az ivadékokat, csak ez a nem lesz valóban agresszív a fajtársakkal szemben, vagy legalábbis összehasonlíthatatlanul agresszívebb a másiknál.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 814 | Added on Friday, 19 July 13 13:53:52

öntörvényü
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 810-814 | Added on Friday, 19 July 13 13:53:53

Freudé joggal a dicsőség, hogy az agressziót elsőként ismerte föl öntörvényű mivoltában, s ő mutatta ki azt is, hogy a szociális kapcsolatok hiánya (szeretetvesztés) egyike a jelenséget jócskán elősegítő faktoroknak. Az önmagában véve helyes elképzelésből jó néhány amerikai nevelő helytelen következtetést vont le, nevezetesen azt, hogy a gyerekek kevésbé neurotikus, a külvilághoz könnyebben alkalmazkodó, főképpen pedig kevésbé agresszív emberekké válhatnának, ha kicsi koruktól fogva megkímélnék
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 826 | Added on Friday, 19 July 13 13:56:30

demokratikus elvek
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 824-826 | Added on Friday, 19 July 13 13:56:30

bizonyos demokratikus elvek félreértésében kereshetjük. Ezek az elvek ugyanis arról szólnának, hogy az emberek születésüktől fogva egyenlőek s egyformák, ezért „igazságos” módon hasonló lehetőségeik és „azonos” kilátásaik vannak arra, hogy derék állampolgárok váljanak
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 857 | Added on Friday, 19 July 13 14:01:28

nyugtalanná teszi
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 856-858 | Added on Friday, 19 July 13 14:01:28

Alapvetően minden igazi ösztöncselekvés, melynek lehetőségét megszüntetjük, képes végezetül az állatot egészében nyugtalanná tenni, és a kiváltó ingerek keresésére késztetni.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 920 | Added on Friday, 19 July 13 14:11:58

ritualizáció
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 919-920 | Added on Friday, 19 July 13 14:11:59

a filogenezis során elvesztik tulajdonképpeni, eredeti funkciójukat, és tisztán „szimbolikus” ceremóniákká válnak. Ezt a folyamatot nevezte ő ritualizálódásnak.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1064 | Added on Saturday, 20 July 13 14:13:11

ösztõnök
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1062-1064 | Added on Saturday, 20 July 13 14:13:12

egy új és teljességgel autonóm ösztön keletkezik, mely ugyanúgy önálló, mint az úgynevezett „nagy”, tehát a táplálkozásra, párosodásra, menekülésre vagy az agresszióra irányuló alapösztönök bármelyike. Ahogy a fent említetteknek, úgy az újonnan keletkezett ösztönnek is helye és szavazati joga van az ösztönök nagy
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1139 | Added on Saturday, 20 July 13 14:24:02

ami jó
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1136-1139 | Added on Saturday, 20 July 13 14:24:02

ha valamely élőlénynek nincsen tudatos rálátása bizonyos összefüggésekre, akkor igen nagy hasznára válhat, ha kitart adott magatartásformák mellett, melyek egyszer-kétszer-sokszor már beváltak, célhoz vezettek és veszélytelennek bizonyultak. Ha fogalmunk sincs, mely tényezők biztosítják a sikert, illetve a biztonságot, a legjobb, ha szolgai pontossággal ragaszkodunk a formai részletek mindegyikéhez!
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1206 | Added on Saturday, 20 July 13 14:34:44

mozgás ismétlése
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1204-1206 | Added on Saturday, 20 July 13 14:34:44

Mind az ösztönszerű, mind a kulturális természetű rituálék közös jellemzője egy bizonyos mozgás ritmikus ismétlése. A ritualizált mozgások közlésértéke mindkét esetben fokozódik azon elemek eltúlzásával, melyek már a ritualizálatlan ősformában is optikai vagy
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1408 | Added on Monday, 22 July 13 03:23:16

ösztönök
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1406-1408 | Added on Monday, 22 July 13 03:23:17

a táplálékszerzés, a szaporodás, a menekülés, az agresszió – tehát az itt „nagynak” nevezett ösztönök – szolgálatában. S mivel bizonyos értelemben eszközként szolgálják a különböző nagy, fölébük rendelt rendszerek, elsősorban az említett „Négy Nagy” ösztön érdekeit, és mint
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1559 | Added on Monday, 22 July 13 11:12:54

idegenben jobban összetartanak
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1557-1559 | Added on Monday, 22 July 13 11:12:55

a „szexualitás szava” elnémul, ha a ludak idegen tájakon mozognak. Ilyenkor ugyanis úgy viselkedtek, mintha csapatban vándorolnának, sokkal szorosabban összetartottak, riadékonyabbak lettek, és szociális érintkezéseikben, összetűzéseikben sokkal tisztább formában mutatták a két vizsgálandó ösztön hatásait. A kutatónő épp ezért táplálékszoktatással
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 1824 | Added on Monday, 22 July 13 17:06:09

anyai ösztön más eredménye
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 1823-1824 | Added on Monday, 22 July 13 17:06:09

anyai ösztönnek” vagy „ivadékvédelmi hajlamnak” neveztünk, nem létezik, mint ahogy nem létezik egy olyan velük született „séma” sem, amely segítségével az állat fel tudná ismerni az övéit.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 3073 | Added on Saturday, 27 July 13 13:07:20

egy csimpánz
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 3070-3073 | Added on Saturday, 27 July 13 13:07:20

Yerkes találó megállapítása, hogy „egy csimpánz nem csimpánz”, a vadlibákra is ugyanúgy igaz. Sőt rájuk még fokozottabban áll, és akkor sem veszíti érvényét, ha a vadlúd népes településen tanyázik, de neki magának nincs társa. Ha mesterségesen előidézzük valamely szerencsétlen kísérlet során a nem kevésbé szerencsétlen
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 3116 | Added on Saturday, 27 July 13 13:14:12

szeretet gyülölet
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 3115-3116 | Added on Saturday, 27 July 13 13:14:12

milyen közel lakozik egymáshoz szeretet és gyűlölet, és hogy nálunk, embereknél a szeretett „lény” „ambivalens” módon egyben az agresszió tárgya is. A ludak diadalkiáltás-ceremóniája, és ezt nem győzöm elégszer
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note Location 3223 | Added on Saturday, 27 July 13 17:49:46

magatartás
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight Location 3221-3223 | Added on Saturday, 27 July 13 17:49:46

a magatartás olyan komplex normái, mint amilyen például az egymásba szeretés, a barátság, a hatalomvágy, a féltékenység, a bánat stb. a nyári lúdnál nem csupán hasonlatosak a megfelelő emberi jelenségekhez, de szinte nevetségesen a részletekbe menően azonosak, nos, ez
==========
Stephen King - DOLORES (Unknown)
- Your Bookmark Location 3600 | Added on Sunday, 28 August 16 14:46:39


==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3247 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:22:27

új tudomány
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3246-3247 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:22:27

egy olyan tudományág kapcsán állíthatjuk, amely maga is annyira új, mint az összehasonlító viselkedéskutatás. Most
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3264 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:28:11

csimpánz
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3263-3264 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:28:11

ha egy ilyen „majompofába” belenézünk, mintha önmagunk torz karikatúráját látnánk. Kicsivel távolabbi rokonunktól, a gorillától már nem irtózunk ennyire, az orangutántól
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3298 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:34:32

kívülálló
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3294-3298 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:34:32

az emberiség tehetetlenül áll társadalmi struktúrájának patologikus felbomlásával szemben, hogy kezében az atomfegyverrel sem viselkedik értelmesebben, mint bármelyik állatfaj, jórészt az emberiség hihetetlen elbizakodottságával magyarázható, azzal, hogy egész magatartásával olyasmit akar bizonyítani, hogy a természet szerves rendjén kívül áll. A természettudósokat tényleg semmi felelősség nem terheli az emberiség ilyen irányú s mérvű önismerethiányáért. Giordano Bruno máglyán égett el, mert szemébe
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3310 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:37:09

természet része
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3307-3310 | Added on Tuesday, 6 September 2016 04:37:09

bárkit elvezethetek annak felismeréséhez, hogy az ember a természet szerves része. S ebből következően csak a természet törvényeinek megfelelően, azokat át nem hágva, meg nem erőszakolva alakulhatott ki. A kételkedőknek elég csak körbemutatni: nézzétek, ti büszke lelkek, mily szép a világmindenség, hát akkor, ha az ember, szerintetek, minden lények legtökéletesebbike, nem méltó keret s eredet ez neki? Azt
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3460 | Added on Tuesday, 6 September 2016 05:02:19

törvényszerüség
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3459-3460 | Added on Tuesday, 6 September 2016 05:02:19

az igazi természettudós abban reménykedik, hogy minden a Mindenség roppant törvényszerűségei szerint működik a végtelen univerzumban.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3686 | Added on Tuesday, 6 September 2016 07:42:18

nem teheti amitakar
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3680-3686 | Added on Tuesday, 6 September 2016 07:42:18

A sok prédikáció, hogy a lemondás és az aszkézis szükségszerű, hogy nem szabad zabolátlanul élnünk, mértéktelenül hódolnunk az élvezeteknek, meg aztán az eredendő bűn tana, amely szerint az ember „zsenge ifjúságától fogva” eleve bűnös – mind egyetlen közös igazságtartalmat hordoz: nevezetesen azt, hogy az emberiség felismerte, nem teheti azt, amit örökölt hajlandóságai diktálnak neki, épp ellenkezőleg, tanulnia kell, egyebek között önmérsékletet; nem rohanhat vakmerően a vesztébe, felelős előrelátással kell mérlegelnie, mi lehet tetteink várható következménye. Várható, hogy civilizációnk – reméljük, hogy a kultúrát nem maga mögött hagyva – egyre gyorsabb ütemben fejlődik majd a továbbiakban
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3834 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:30:32

ha fellelkesedik
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3831-3834 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:30:32

Íme a Janus-arcú emberiség: az ember az a lény, amelyik lelkesen képes magát a Legfőbb Jó szolgálatának szentelni, ez azonban olyan magatartás-lélektani szerveződést igényel, amely – állati elemeiből kifolyólag – azzal jár, hogy az imént még magasztos célokat szolgáló lény a felebarátját, de akár testvérét is elpusztítja. Méghozzá abban a szent meggyőződésben, hogy ezt is valami Legfőbb – vagy legalábbis a – Jó
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3910 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:46:11

ismeretség
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3907-3910 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:46:11

egyrészt személyes ismeretségeket teremtenek különböző nemzetek és táborok egyénei között, másrészt elérik azt, hogy egyébként igen különböző érdeklődésű emberek azonos célokért lelkesedjenek. Olyan nagy agressziógátló erőt látok e két utóbbi lehetőségben, hogy röviden ki szeretnék térni arra, hogyan fejtik ki áldásos hatásukat, és hogyan lehetne ezt még jobban az előnyünkre fordítani.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3918 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:48:25

katonák
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3916-3918 | Added on Wednesday, 7 September 2016 02:48:25

Ugyanígy a katonai vezetők is tudják, hogy milyen veszélyes mértékben károsodhat a katonák eredeti agressziós szándéka, ha lehetőségük nyílik arra, hogy a lövészárkok között a senki földjén az ellenséges katonákkal szóba elegyedjenek.
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 4017 | Added on Wednesday, 7 September 2016 03:01:20

hazugság
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 4015-4017 | Added on Wednesday, 7 September 2016 03:01:20

Ez az ellenség pedig a hazugság egy bizonyos formája. Kevés dolog van a világon, amit annyira gonosznak, kártékonynak és kiirtandónak kell tartanunk, mint azt a kitalációt, amely a lelkesedést mesterségesen váltja ki, és kevés annál mulatságosabb dolog van, mint mikor egy ilyen hazugság lelepleződik. Hirtelen szétpukkad – és többé se tiszteletet
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 1255 | Added on Saturday, 10 September 2016 03:32:42

mintha agresszió
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 1252-1255 | Added on Saturday, 10 September 2016 03:32:42

Mivel a csoportot jellemző érintkezési formáktól való eltérés is agressziót vált ki, ezért a csoport tagjai egész egyszerűen kényszerítik egymást a társas viselkedés ezen normáinak maradéktalan betartására. A nonkonformistát – mint kívülállót – kedvezőtlen elbánásban részesítik, s egyszerűbb csoportokból, mint például egy-egy iskolai osztály vagy egy kisebb katonai egység, könyörtelenül ki is taszítják. Biztosan minden egyetemi oktató, akinek vannak gyerekei, és
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 1312 | Added on Saturday, 10 September 2016 03:46:32

más rítus is jó
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 1311-1312 | Added on Saturday, 10 September 2016 03:46:32

De felelősségünk teljes tudatában értelmünk minden erejével védekeznünk kell az ellen, hogy engedjünk természetes hajlandóságainknak, és más kultúrák rítusait s normáit alacsonyabb értékűnek tekintsük. Igazából ez a látszatfajképződés
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Note at location 3732 | Added on Thursday, 15 September 2016 04:50:44

összeroppanás
==========
Konrad Lorenz - AZ AGRESSZIÓ (Unknown)
- Your Highlight at location 3729-3732 | Added on Thursday, 15 September 2016 04:50:44

Nem a hirtelen ránk zúduló többletteher alatt roppanunk össze, hanem az állandó túlfeszítettség, igénybevétel, viselkedéskényszer áll a háttérben. Az éhezés, a nyomor, a feszültség, a félelem, a túlhajszoltság, a reménytelenség mind mind ugyanoda vezetnek. Aki háborúban, hadifogságban látott már végsőkig elcsigázott embereket, tudja, mennyire váratlanul következik be az összeomlás, áll be a dekompenzáció állapota.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 159 | Added on Sunday, 18 September 2016 13:56:42

hitler vagy sztálin
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 157-159 | Added on Sunday, 18 September 2016 13:56:42

Hitler magához ragadta a hatalmat Németországban, és jól láthatólag egyetlen célja volt csupán, elpusztítani mindent, ami az emberi szellem számára az életet jelentette. Sztálin Hitler ellensége volt, így nem lévén más választásom, Sztálin szolgálatában maradtam.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 216 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:02:37

diktátor
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 213-216 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:02:37

mindegy van-e még remény az emberiség számára vagy sem, olyan diktátort szolgáltam, aki mindössze egyvalamiben különbözött Hitlertől: szocialista szólamokat szajkózott, marxista nevelésének maradványait - szocialista szólamokat, amelyekhez azonban mostanra képmutatás tapadt. Szakítottam Sztálinnal, és 1937 őszén elkezdtem kimondani az igazságot vele kapcsolatban. Olyan
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 257 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:27:35

hitler nagy tisztogatása
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 256-257 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:27:35

1934. június 30-án, éjjel megkezdődött a Hitler által rendezett első nagy vérfürdő, és még véget sem ért, amikor Sztálin, a Politbürót rendkívüli gyűlésre hívta össze
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 293 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:34:35

németpárti politikus
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 292-293 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:34:35

Ha bármilyen németpárti politikusról beszélhetünk, aki a Kremlben szolgált, az csakis Sztálin lehetett.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 298 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:36:25

erõsebb megegyezés
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 297-298 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:36:25

az embernek meg kell egyeznie a nálánál erősebb hatalmakkal.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 315 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:49:16

minél erõszakosabb hitler
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 313-315 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:49:16

minél erőszakosabbak lettek Hitler lépései, Sztálin annál udvariasabbá vált vele szemben. És minél buzgóbban udvarolt neki Sztálin, Hitler agressziói annál merészebbekké váltak. Sok idővel azelőtt, hogy Hitler, de még Sztálin is hatalomra emelkedett volna, a szovjet-német
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 388 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:59:22

észre tériti
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 386-389 | Added on Sunday, 18 September 2016 14:59:22

Éppen ezért a szovjet kormánynak olyan szerepkörben kellett feltűnnie a világ előtt, mint a versailles-i rendszer legfőbb védelmezője, amely csatlakozik a Népszövetséghez, és amely még a németellenes blokkhoz is húz. Az a fenyegetés, amelyet egy ilyen irányú politikaváltás jelent - Sztálin legalábbis azt remélte -, észre téríti majd Hitlert.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 417 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:02:38

nem szakithatunk németországgal
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 416-418 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:02:39

“Csak a bolondok gondolhatják azt, hogy valóban szakíthatunk Németországgal. Amit én itt papírra vetettem, az egy dolog - a valóság azonban egészen más. Soha senki nem adhatja meg nekünk mindazt, amit eddig a németektől kaptunk. Számunkra éppen ezért lehetetlen,
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 482 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:23:10

hitler óriási hitelt
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 481-482 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:23:10

Hitler erre a lépésre végre válaszolt. A szovjet kormány számára óriási hiteleket utaltak ki, amely hihetetlenül felbátorította Sztálint.
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 497 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:26:19

az akadály éppen hitler
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 495-497 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:26:19

“Minden kísérlet szovjet részről, amely Hitler megengesztelésére, valamint bizalmának kivívására történik, teljes mértékig elvetélt. A Moszkvával szembeni megértés kivívásának legnagyobb akadálya éppen maga, Hitler.”
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 663 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:41:47

paktum
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 662-663 | Added on Sunday, 18 September 2016 15:41:47

1939. augusztus 23-án is olvashatták a Saturday Evening Postban. Akkor az volt az ürügy, hogy az egész világot megdöbbentette a bejelentés, miszerint aznap aláírták a Sztálin-Hitler paktumot. Persze
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 2560 | Added on Monday, 19 September 2016 03:37:45

kik álltak sorba?
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 2558-2560 | Added on Monday, 19 September 2016 03:37:45

a sorokban tisztek és kereskedők feleségei álltak. Később a letartóztatott mérnökök, professzorok és műszaki szakemberek rokonai voltak a legtöbben. 1937-ben azonban, amikor végignéztem rajtuk, saját szovjet népünk legközelebbi
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Note at location 3833 | Added on Monday, 19 September 2016 04:29:17

népszerüek
==========
Krivickij, V. G. (Sztálin titkosszolgálatában)
- Your Highlight at location 3827-3833 | Added on Monday, 19 September 2016 04:29:17

Ezek a tisztek ugyanis mind hatalmas személyes bátorsággal bírtak, a diktátor pedig nem felejtette még el, hogy amikor az ő népszerűsége soha nem látott mélységekbe zuhant, akkor ezek a tábornokok - különösen Tuhacsevszkij - óriási népszerűséget élveztek nemcsak a hadsereg tagjainak körében, de az egyszerű emberek között is. Arra is nagyon jól emlékezett, hogy hatalmának minden egyes kritikus pontján - a kényszerű kollektivizálás, az éhínség és a lázadások - a tábornokok csak nagyon lélektelenül támogatták, úton-útfélen akadályokat gördítettek elé, ráadásul megegyezéselvre kényszerítették. Egy cseppet sem volt biztos abban, hogy most - mikor szembekerülnek az általa vezetett politika ilyen hirtelen megváltozásával - továbbra is készek lennének elismerni az ő totális politikai uralmát. Ezek voltak az üggyel
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Note at location 149 | Added on Monday, 19 September 2016 14:00:38

ügyvéd számláz
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Highlight at location 146-149 | Added on Monday, 19 September 2016 14:00:38

Megtanultam a számlázás művészetét, melynek első számú szabálya: ébren töltött óráinak nagy részében az ügyvéd megbeszéléseket folytat. Megbeszélést az ügyféllel, megbeszélést telefonon, megbeszélést a másik fél ügyvédeivel, bírókkal, üzlettársakkal, biztosítási kárszakértőkkel, bírósági fogalmazókkal; megbeszélést ebéd közben, bíróságon, megbeszélést a tárgyaláson kívüli
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Note at location 1670 | Added on Monday, 19 September 2016 18:52:36

átvettem
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Highlight at location 1668-1670 | Added on Monday, 19 September 2016 18:52:36

akik mindannyian tudják, hogy én, Rudy Baylor vagyok az egyetlen munka nélkül maradt, élhetetlen balfék. Ezzel az erővel akár rózsaszín talárt is viselhetnék és neonégőkkel díszített satyakot. Felejtsük el az egészet. Tegnap átvettem a diplomámat.
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Note at location 3865 | Added on Tuesday, 20 September 2016 07:48:43

megérezte
==========
John Grisham - A CSODATEVŐ (Unknown)
- Your Highlight at location 3864-3865 | Added on Tuesday, 20 September 2016 07:48:43

Deck valójában pontosan tudta, mi történik majd vagy pedig egyszerűen csak bámulatos jóstehetség. Egyszerű lélek, nem
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 890 | Added on Wednesday, 21 September 2016 04:25:34

gazdag lennék
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 887-890 | Added on Wednesday, 21 September 2016 04:25:34

És mit kezdünk majd a gazdagságunkkal? Megehetjük? Jobban alszom, ha gazdag vagyok? Ha meggazdagszom, s nem megyek be többé a gyárba, mit csinálok akkor egész nap? Nem, Borkhausen, sose akarok meggazdagodni, s így különösen nem. Az ilyen gazdagság nem ér meg egyetlen halottat sem!
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 4596 | Added on Wednesday, 21 September 2016 12:50:59

neki is akarniakell

==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 4592-4596 | Added on Wednesday, 21 September 2016 12:50:59

Ilyen az élet. Nemcsak igyekezni kell, hogy megmentsünk valakit, hanem akit meg akarunk menteni, annak is akarnia kell, hogy megmeneküljön. – Majd gyorsan hozzátette: – Becsuktad a konyhaablakot? – Lise bólintott. – Siess,
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 5505 | Added on Wednesday, 21 September 2016 14:27:30

megfoszt
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 5500-5505 | Added on Wednesday, 21 September 2016 14:27:30

még 1940-ben sem értette meg, hogy minden náci bármikor hajlandó volt minden németet, akinek véleménye eltért az övétől, nemcsak az élet minden örömétől, hanem magától az élettől is megfosztani.)
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 16466 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:18:24

zene hatása
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 16459-16466 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:18:24

a dúdolás hatással van rá. Olykor úgy érezte, elég bátor és erős, hogy mindent el tudjon viselni, is ilyenkor Reichhardt azt mondta: „Beethoven”. Máskor pedig érthetetlen módon könnyűnek és vidámnak érezte magát, s Reichhardt azt mondta: „Mozart”, és Quangel megfeledkezett a gondjairól. Ismét máskor valami sötét és súlyos dallamot dúdolt a doktor, s Quangel olykor úgy érezte, mintha fájdalom hasítana a szívébe, olykor
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 16565 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:22:57

becsületes
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 16562-16565 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:22:57

Mert így halálunkig becsületes embernek érezhetjük magunkat. És a német népnek még többet, mert a népet az igazak mentik meg, ahogy a Bibliában áll. Tudja, Quangel, biztos jobb lett volna, ha valaki azt mondja: Ez és ez a feladatotok, ezt meg ezt tervezzük. De így mindenkinek egyedül kellett dolgoznia, mindenki egyedül volt, amikor elfogták,
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Note at location 16585 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:25:22

jó amitõl bátor marad
==========
NNCL845-40Cv1 (Farao)
- Your Highlight at location 16580-16585 | Added on Thursday, 22 September 2016 05:25:22

Maga erős és bátor akar maradni, tehát minden helyes, amitől erős és bátor marad, és minden helytelen, amitől elgyengül és tétovázni kezd, mint a töprengéstől. Mit használ a feleségének, ha töpreng?
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 1518 | Added on Friday, 23 September 2016 12:57:39

elterelje a figyelmet
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 1517-1518 | Added on Friday, 23 September 2016 12:57:39

Ezek a tevékenységek általában azt szolgálták, hogy Fifi figyelmét, legalább átmenetileg, eltereljék csecsemőkorú öccséről.
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2212 | Added on Saturday, 24 September 2016 01:55:23

nem várta meg
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2207-2212 | Added on Saturday, 24 September 2016 01:55:23

Ezek után alig lehetett csodálkozni azon, hogy életének második évében, amikor a többi kölyök már messzire elmerészkedik anyjától, Pom rendszerint Passion közvetlen közelében ült vagy játszott. Még bele is kapaszkodott Passionba, ha Flinttel, Goblinnal vagy a többi kölyökkel szórakozott, mert nyilvánvalóan félt, hogy anyja közben otthagyja. Az embergyerekhez hasonlóan a csimpánzkölykök is jó néhány éven át teljes mértékben az anyjukra szorulnak. A legtöbb fiatal csimpánz több mint négy évig szopik, együtt alszik az anyjával, és noha egyre ritkábban lovagol annak hátán, mindig hozzá menekül, ha
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2232 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:01:05

nem érzékeli
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2228-2232 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:01:05

Az ilyenfajta viselkedést gyakran szándékos rosszaságnak tekintik, noha ugyanez a csimpánzközösségben is tapasztalható. A csimpánzkölykök előbb tanulnak meg járni és fára mászni, mint ahogy az idősebbekkel való érintkezésben a felnőtt kommunikációs rendszer alázatos gesztusait elsajátítanák, és életük első éveiben meglepően kevéssé érzékelik a felnőttek hangulatát. Ebben az időben a csimpánzanya az, akinek nemcsak a kölykén, hanem a többi egyeden is rajta kell tartania szemét. Egy nap egy kis csapatot követtem
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2257 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:03:19

gátlását elveszti
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2254-2257 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:03:19

úgy látszik, hogy a felnőtt hím dühöngő mutatványa közben jóformán minden társadalmi gátlását elveszíti. A pillanat őrületében Mike valószínűleg mindent, ami az útjába került, megfelelő kelléknek tartott a produkció hatásának fokozására. Egyszer például Rodolf egy öreg nőstényt elvert, majd maga után vonszolt, míg annak kicsinye anyja hasába kapaszkodva visított. Aztán, még jóformán abba sem hagyva a rohamot egyszer csak megfordult, átölelte a nőstényt, megveregette és megcsókolta.
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2314 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:09:57

játszik
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2312-2314 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:09:57

Az indulni készülő anyáknak sokszor igen nagy fáradságba kerül rávenni kölyküket, hogy hagyják abba a játékot. Passionnak persze nem sokat kellett vesződnie azzal, hogy Pomot magával vigye, legalábbis addig nem, amíg a kölyök hároméves nem lett, és már nem félt annyira az egyedülléttől. Egy időben Pom annyira rettegett
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2324 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:11:22

többször
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2323-2324 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:11:23

Melissa nem kevesebb mint tizenötször vitte el Goblint és jött vissza érte, míg véglegesen sikerült eltávoznia.
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2378 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:17:38

játszótárs hiánya
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2375-2378 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:17:38

a korábban oly vidám és élénk kis csimpánz egyre fásultabb lett. Az sem csoda, hogy furcsa hóbortokat vett fel, egyik lábát néha perceken át másik combjának hajlatába dugta, vagy céltalanul piszkálta a kéregdarabkákat. Szinte bizonyosra vehető, hogy unalom és játszótársak hiánya következtében kötött ekkoriban egy nagyon különös barátságot. Egy nap, amikor
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Note at location 2440 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:25:22

fesztelenség
==========
Jane van Lawick-Goodall - AZ EMBER ÁRNYÉKÁBAN (Unknown)
- Your Highlight at location 2438-2440 | Added on Saturday, 24 September 2016 02:25:23

Fifi idősebbek iránti fesztelensége feltehetően azzal magyarázható, hogy rendkívül barátságos viszonyban volt anyjával. Flo sokkal türelmesebb volt serdülő lányával, mint Olly a magáéval; Marinának és kamasz
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 966 | Added on Monday, 26 September 2016 11:07:25

a sikerért mindent
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 965-966 | Added on Monday, 26 September 2016 11:07:25

és tökéletesítette tervét. Kell, hogy úgy sikerüljön, amint elképzelte! Mindent el kell követni a siker érdekében.
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 1034 | Added on Monday, 26 September 2016 11:13:09

figyelõkészség
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 1032-1034 | Added on Monday, 26 September 2016 11:13:09

kitûnõ, szemfüles játékos volt; nagyban segítette éles megfigyelõ tehetsége és emberismerete, amellyel szinte belelátott ezeknek a fiúknak a gondolataiba. De tisztjeinek, akiknek többnyire semmi érzékük sem volt a játékhoz, akik hasztalanul kutatták emlékezetükben,
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 1254 | Added on Monday, 26 September 2016 11:30:09

megvan a feje
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 1252-1255 | Added on Monday, 26 September 2016 11:30:09

nagy részvéttel és megértéssel gondolt arra a bizonyos nagyvezírre, aki valahányszor kilépett a szultán palotájából, mindig megtapogatta a nyakát, vajon a feje ott van-e még a helyén. Amint a Lydiára érkezett, alighogy az üdvözlõ sípok elhallgattak, kiadta parancsait.
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 1866 | Added on Monday, 26 September 2016 12:52:19

nem ura
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 1865-1866 | Added on Monday, 26 September 2016 12:52:19

amikor az emberek mértéktelenül sokat ittak, mindig csak a legnagyobb mértékletességgel nyúlt az italhoz, egyedül csak azért, mert gyûlölte azt az érzést, hogy nem egészen ura magának.
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 3762 | Added on Monday, 26 September 2016 18:03:31

barátságtalan légkõr
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 3759-3762 | Added on Monday, 26 September 2016 18:03:31

azzal állt bosszút az egész világon, hogy némán és feszesen ült a helyén és komor jelenlétével megakadályozott minden beszélgetést, úgyhogy rendkívül barátságtalan légkört teremtett és sehogyan sem tudtak felmelegedni. Nagyon szegényes bosszú, de egy kis elégtételben mégis részesült, amikor észrevette, hogy Lady Barbara aggódó pillantásokat vet rá. Végül még ezt is elvesztette,
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 4387 | Added on Monday, 26 September 2016 19:36:43

vezetõ
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 4386-4387 | Added on Monday, 26 September 2016 19:36:43

sohasem tartotta magát vezetõ egyéniségnek, inkább vezette az embereit, mint hajszolta. – A pumpához, emberek!
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 5126 | Added on Monday, 26 September 2016 21:15:37

beletõrödés
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 5125-5126 | Added on Monday, 26 September 2016 21:15:38

A tengeren töltött hosszú évek megtanították, hogy bölcs nyugalommal törõdjék bele a változhatatlanba. Nyolcszor egymásután
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Note at location 5520 | Added on Monday, 26 September 2016 21:46:50

mást is sorozzanak be
==========
NNCL364-32Cv1 (f3.awk v10)
- Your Highlight at location 5517-5520 | Added on Monday, 26 September 2016 21:46:51

A többiek szélesen vigyorogva üdvözölték az újonnan jötteket. Az erõszakosan besorozott brit újoncok sajátsága, hogy mindig kárörvendõ mosollyal nézik, ha mást is utolér a sorsa – ugyanúgy, gondolta Hornblower, mint a róka, ha elveszti a farkát, azt akarja, hogy valamennyi róka elveszítse. Bush és Gerard csakugyan kitûnõ embereket válogattak össze; Hornblower bíráló
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Note at location 2752 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:22:52

zsarnok szolgája
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Highlight at location 2749-2752 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:22:52

Azonnal felismerte ezt az embertípust, a zsarnok szolgáját, aki bár szoros személyes kapcsolatban van vele, nem a zsarnok modorát igyekszik utánozni, hanem úgy viselkedik, ahogyan meggyõzõdése szerint egy zsarnoknak viselkednie kellene, messze túlszárnyalva ura gõgjét és kegyetlenségét. Lehet, hogy az egész csak színészkedés, lehet, hogy
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Note at location 2838 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:30:25

macskafejü kövek
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Highlight at location 2837-2838 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:30:25

nagyokat zökkenve a macskafejû köveken, ki a kapun, végig az úton, amely kanyarogva haladt a vár ágyúi alatt.
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Note at location 3054 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:48:13

fáj egy férfinak
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Highlight at location 3053-3054 | Added on Wednesday, 28 September 2016 05:48:13

Megalázás és szégyen mindennél jobban fáj egy férfinak – Hornblower bárki másnál jobban tudta ezt. Minden feltûnés nélkül odahúzott egy széket Bush hordagya mellé és leült,
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Note at location 4507 | Added on Wednesday, 28 September 2016 07:43:32

fokozódott
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Highlight at location 4505-4507 | Added on Wednesday, 28 September 2016 07:43:32

ellenállhatatlan erõvel ébredt fel benne ez a vágy, de mert megfegyelmezte magát, a haragja, a rosszkedve csak még inkább fokozódott.
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Note at location 6732 | Added on Wednesday, 28 September 2016 11:40:41

szerencsés
==========
NNCL923-426v1 (stanyo)
- Your Highlight at location 6729-6732 | Added on Wednesday, 28 September 2016 11:40:41

Nagy szerencsém volt, Madame. – Az a szerencsés ember – felelt Lady Barbara –, aki mindig ki tudja használni az alkalmat. Miközben Hornblower megemésztette ezt a választ, kissé félszegen állt és figyelmesen nézte
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Note at location 936 | Added on Wednesday, 28 September 2016 13:40:11

adrenalin
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Highlight at location 935-936 | Added on Wednesday, 28 September 2016 13:40:11

érezte a mellékvesehormon (adrenalin) izgató hatását, mint mindig, ha munkába indult.
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Note at location 1252 | Added on Wednesday, 28 September 2016 14:00:04

tolvaj
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Highlight at location 1251-1252 | Added on Wednesday, 28 September 2016 14:00:04

Sose volt még tolvaj, akit ne kaptak volna el elõbb vagy utóbb – válaszolta a mama.
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Note at location 1359 | Added on Wednesday, 28 September 2016 14:15:38

minden elérhetõ
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Highlight at location 1357-1359 | Added on Wednesday, 28 September 2016 14:15:38

Azon kicsit csodálkozott, hogy kiemelkedõen szorgalmasnak tartják. Mind apja, mind Mrs. Maple arra nevelték, a világon minden elérhetõ, ha az ember megdolgozik érte. Eddie nem tudta, hogy másképpen is lehetséges élni. Mindenesetre a dicséret jólesett.
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Note at location 6605 | Added on Thursday, 29 September 2016 05:36:01

gyõz jobb
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Highlight at location 6601-6605 | Added on Thursday, 29 September 2016 05:36:01

Apátok mindig azt mondta nekem, a gazdag szülõk gyerekei rendszerint rossz üzletemberek, mert nem tudják, mi az: éhesnek lenni. Komolyan félt attól, hogy tönkreteszitek, amit õ felépített. – Nekem sohasem beszélt errõl – mondta Nancy gyanakodva. – Ezért osztotta el így a részvényeket, és ezért állította föl ezt a helyzetet, amiben kénytelenek vagytok harcolni. Neked azt mondta, a halála után te fogod vezetni a céget, de Petert tette meg igazgatónak, így meg kell küzdenetek, és az életrevalóbb fog gyõzni.
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Note at location 7754 | Added on Thursday, 29 September 2016 08:09:26

vetélkedés
==========
NNCL1030-450v1 (Csini-baba)
- Your Highlight at location 7748-7754 | Added on Thursday, 29 September 2016 08:09:26

Peter és közötte megmaradt a viszálykodás még most is, életük delén, s ezért apa a felelõs. Apa azt mondta Nancynek, õ fogja vezetni a céget, és Peter a beosztottjaként fog dolgozni; de megfordítva ugyanezt, mondta Peternek is. Következésképpen mindketten joggal hitték, az õ feladatuk a cég vezetése. De a dolog túlment ezen. Ahogy Nancy visszaemlékezett, az is eszébe jutott, apa gyakran vett nekik gyermekkorukban közös ajándékot; aztán nem volt hajlandó dönteni az elkerülhetetlenül fölmerülõ tulajdonjogi vitákban. Éppígy nem volt hajlandó tisztán meghatározni a felelõsségek és a jogok körét. Mikor már elég nagyok voltak az autóvezetéshez, apa egy autót vett kettejüknek; évekig harcoltak azon, mikor ki vezetheti.
==========
FEH\'c9R KL\'c1RA (Windows)
- Your Note at location 459 | Added on Friday, 30 September 2016 08:57:02

lassangondolkozott
==========
FEH\'c9R KL\'c1RA (Windows)
- Your Highlight at location 456-459 | Added on Friday, 30 September 2016 08:57:02

dühös voltam, mert úgy fogalmazott, mintha a fejében millió rozsdás fogaskerék lett volna, ami mind csak csikorgott, nyöszörgött, de nem akart forogni. “Diktáld - mondta Dóri -, úgyse jut nekem semmi eszembe.” “Csak gondolkozz!” - utasítottam rendre, és nézegettem az asztalán levõ könyveket. Ezek között volt a latin, amit õk a gimnáziumban használtak. “Télen meghal a természet - mondta Dóri -, de ez csak látszólagos
==========
FEH\'c9R KL\'c1RA (Windows)
- Your Note at location 1916 | Added on Friday, 30 September 2016 12:54:44

az élet kegyetlen
==========
FEH\'c9R KL\'c1RA (Windows)
- Your Highlight at location 1915-1916 | Added on Friday, 30 September 2016 12:54:44

Ne felejtse el a leckét, Kati. Az élet még ennél is sokkal-sokkal kegyetlenebb. Valamit kellene mondani. Hogy köszönöm. Vagy máskor mindig készülni
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 147 | Added on Friday, 30 September 2016 19:31:27

gyors pihenés
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 143-147 | Added on Friday, 30 September 2016 19:31:27

Ideges remegés jött rám, mint mindig, hogyha fárasztó munka vagy nagy figyelmet követelő beszélgetés után felenged bennem a feszültség. Levetettem a köntösömet, hanyatt feküdtem, karjaimat magam mellett nyugtattam, és igyekeztem minden izmomat elereszteni. Úgy tettem, mint a karavánvezetők Bagdad és Tebriz között, ha az út fáradalmait rövid percek alatt akarják kipihenni. Magam is nemegyszer feküdtem a száradt pálmák alig árnyékában, és tíz perc eltelte után frissebben keltem, mint amikor elindultunk. Csak az izmokat kell nagyon lazán tartani, és nem gondolni semmire.
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 272 | Added on Friday, 30 September 2016 19:51:29

magadnak köszönheted
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 270-272 | Added on Friday, 30 September 2016 19:51:29

Az ember néhány apró segítségen kívül mindent önmagának köszönhet. Más nem tud sem gondolkodni, sem cselekedni helyette. Csak bizalom kell mindenkihez, és sokan méltókká is válnak a bizalomra, mint ahogy te is méltó vagy rá, Hakima...
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 307 | Added on Friday, 30 September 2016 19:54:37

oka van mindennek
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 303-307 | Added on Friday, 30 September 2016 19:54:37

A világon minden valamiből származik – mondta végül elgondolkozva. – Ha leég a ház, attól van, hogy valaki felgyújtotta. Ha a fák levelei mozognak, azért van, mert fúj a szél. Semmi sincs a világon, aminek ne lenne oka, semmi sincs, amit ne valamilyen erő hozott volna létre. A kérdés csak az, hogy ezt a valamit felismerjük-e... Ha azt a valamit megszünteted, megszűnik a jelenség is, amire felfigyeltél. Ha vizet öntesz a tűzre, elalszik, és nem ég tovább a ház. Csak tudni kell, hogy épp a víz oltja a tüzet. Ha ezt nem tudod, nem marad más hátra, mint imádkozni
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 1244 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:23:16

éhség embertelenség
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 1242-1245 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:23:16

mennyire másként látja az ember a világot, ha tele a gyomra?... Éhesen minden reménytelen, és legszívesebben azt mondanád, hogy dögöljön meg mindenki veled együtt, és hulljon a pokol mélységes fenekére... Ha éhes vagy, kedved lenne itthagyni ezt az egészet, amit világnak neveznek... Elfelejted a barátaidat, a hitedet, a terveidet, elfelejtesz mindent, és csak egyetlen vágy ég a szívedben: enni vagy megdögleni...
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 1328 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:30:24

érzékeny pontja
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 1327-1328 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:30:24

Mindenki érzékeny, ha eltalálják azt a pontját, melyet rejtegetni akar élete végéig... Lassan, szipogva felültem, és nagyon szégyelltem magam.
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 1337 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:32:16

csak felfigyelnek
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 1336-1337 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:32:16

Túl kicsi vagy ahhoz, hogy megértsd... de ami nem akarsz lenni, az ellen ne ordíts, mert csak jobban felfigyelnek rád!
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 1687 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:59:14

benned lakik
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 1686-1687 | Added on Saturday, 1 October 2016 03:59:14

Benned és minden emberben ott lapul a Gonosz is és a Jó is, és csak rajtad múlik, Musza, hogy melyik kerül fölülre, melyik irányítja az életedet. Mindig arra kell
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Note at location 3534 | Added on Saturday, 1 October 2016 11:23:33

mozgás
==========
NNCL420-33Av2.0 (dick)
- Your Highlight at location 3532-3534 | Added on Saturday, 1 October 2016 11:23:33

“Mennél többet mozogsz, annál több vér megy a fejedbe, a vérrel együtt pedig több levegő és több elixir! Hamarabb és könnyebben tanul az, aki mozog!” – szokta gyakorta mondogatni. És a többi, kétségtelenül sok bölcsességet hirdető tanítóinktól elütő módon
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 370 | Added on Monday, 3 October 2016 10:19:10

mindenki beteg
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 367-370 | Added on Monday, 3 October 2016 10:19:10

Megdöb-benve vettem észre, hogy körülöttem mindenki szenved. Ahová csak néztem, mindenütt beteg embereket láttam. A vakok és bénák, az öregek és kehesek, a betegek és a nyomorékok száma végtelennek tűnt. Sokszor féltettem a saját egészségemet is, mert már szinte el sem tudtam hinni, hogy ebben a beteg világban valaki egészséges maradhasson. Néha
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 2612 | Added on Monday, 3 October 2016 18:28:22

változás az állandó
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 2610-2612 | Added on Monday, 3 October 2016 18:28:23

De semmiféle békesség nem tart örökké, A béke és az állandóság sohasem hosszú életű ezen a földön. Még a növények és a kőzeték vil~gában sem.
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 4759 | Added on Tuesday, 4 October 2016 04:25:32

gyereket lehet nevelni
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 4757-4760 | Added on Tuesday, 4 October 2016 04:25:32

Néhány visszataszító javasasszonyt tőrvényellenes működés cí- mén elzárattam. De lassanként felhagytam ezzel a fáradozásommal, mert rájöttem, hogy csak a kisgyerekeket lehet megnevelni, felnőtt embereket soha. A városban minden területen zűrzavaros állapotok uralkodtak. De hát a nevelési kérdések végül is egy másik ügyosztályra tartoztak!
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 5240 | Added on Tuesday, 4 October 2016 05:04:39

húgysav
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 5239-5241 | Added on Tuesday, 4 October 2016 05:04:39

a húgysavról, az emberi szervezetnek erről a végtet’mé- kéről, amely annyi kellemetlen; fájdalmas betegségnek az oka. Egy dologról azonban megfeledkeztek:
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 5467 | Added on Tuesday, 4 October 2016 05:22:32

vagyon hosszú távon
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 5465-5467 | Added on Tuesday, 4 October 2016 05:22:32

A nagy angol családok sohasem csak a jelennek élnek, és sohasem kizárólag egy generáció távlataiban gondolkoznak, megingathatatlan helyzetüket a rég múlt nemzedékek alakították ki. És a még ma is kezükben lévő hatalom-amellyel annyi
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 5896 | Added on Tuesday, 4 October 2016 09:14:17

tuberkulózis
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 5893-5896 | Added on Tuesday, 4 October 2016 09:14:17

Saját elővigyázatlanságomnak köszönhettem, hogy megfáztam; a megfázás tüdőgyulladássá, z tüdőgyulladás pedig tuberkulózissá fejlődött. Már akkor tudtam, hogy az is-tenek büntettek meg így. Kollégáim tanácsolták, hogy hagyjam el Angliát. De nem-maradtam; bíztam a javulásban, míg végre kénytelen voltam mindennel felhagyni és lemondani, mint hakim; a küldetésemről. Hakim akartam lenni, amikor még gyermek voltam, és hakim is lettem, s néhány
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Note at location 6154 | Added on Tuesday, 4 October 2016 11:56:31

jó hír után
==========
John Knittel (Egy orvos regénye)
- Your Highlight at location 6153-6154 | Added on Tuesday, 4 October 2016 11:56:31

Az asszony, aki jó hír után érkezik, szerencsét hoz. - Szerencsét hoz - ismételtem. - Egyiptomi nő. Főzd meg gyorsan
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 730 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:19:56

katonák maradtak
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 726-730 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:19:56

Persze azokat a katonákat sem nagyon állhatta, akiket a válság a keze ügyébe sodort. Erest von Salomon így írt a friss köztársaság első oltalmazóiról: „A háború birtokba vette őket, és soha többé nem engedte el. Soha többé nem találtak vissza igazán az otthonukba.” A férfiak, akiket emlegetett - és akiknek ő is egyike volt - abba a típusba tartoztak, amelyet minden nagy katonai megrázkódtatás
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 733 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:20:44

zsoldosok
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 731-733 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:20:44

zsoldos katonaként megbízót kerestek. Németország csordultig telt velük a harmincéves háború alatt, ahogy egész Európa is Napóleon bukása után, amikor sokan úgy találtak megélhetésre, hogy a görögök szabadságharcában
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 801 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:28:09

katonás polgárok
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 797-801 | Added on Tuesday, 4 October 2016 16:28:09

katonás engedelmességet hihetetlenül könnyen be lehetett léptetni az állampolgári jogok helyére a tömegek és a kormányzat kapcsolatrendszerében. Így is történt 1923 után Olaszországban, és így fog majd történni, átfogó és végzetes módon, 1933 után Németországban. Európai kortársai között valószínűleg senki sem akadt, aki jobban teleszívta magát a katonás morál szellemével, mint Adolf Hitler. A Habsburg Birodalom alattvalójaként tudatosan kitért a sorozás elől, mert az osztrák-magyar fegyveres erőknél az általa megvetett,
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 988 | Added on Tuesday, 4 October 2016 17:35:44

gazdaságpolitika
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 984-988 | Added on Tuesday, 4 October 2016 17:35:44

ám mégis a vállalt deficitre épített költségvetési politika, az állami infrastrukturális beruházások és az államilag garantált ipari modernizáció pilléreire építette, és ezeket Keynes is helyeselte volna. E gazdaságpolitikát a szakszervezeti mozgalom szisztematikus rombolása kísérte, vagyis egy csapásra kiiktattak minden intézményes akadályt a munkaerő szakmák és munkahelyek közötti szabad áramlásának útjából, és ez elképesztő hatást gyakorolt a munkanélküliségre: 1933 januárja
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 2217 | Added on Tuesday, 4 October 2016 22:47:43

francia vereségek
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 2213-2217 | Added on Tuesday, 4 October 2016 22:47:43

a brit szövetséges konok kitartása és az amerikaiak csodával határos beavatkozása megmentette őket. Így történt 1815-ben is, amikor Franciaország ellenségei legyőzték Belgiumban az első Napóleont; ugyanez játszódott le 1870-ben, amikor a második Napóleont verték meg Lotaringiában a németek. Az 1918-as győzelem immár nem tűnt többnek, csak valamiféle megszakításnak a dolgok normális menetében. A filiszteusok és barbárok által kikezdett „nagy nemzet”, la grande nation
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 2787 | Added on Wednesday, 5 October 2016 07:07:44

konvojok légi védelme
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 2785-2787 | Added on Wednesday, 5 October 2016 07:07:44

Az Admiralitás helytállóan - de hiába - állította, hogy a konvojok oltalmazása ugyanakkora erőfeszítésre kalkulálva több hasznot hajt, mint a német városok látványos, ám gyakran semmiféle eredményt nem hozó bombázása. Ez zajlott
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 3072 | Added on Wednesday, 5 October 2016 08:16:08

hitler döntés halogatás
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 3068-3072 | Added on Wednesday, 5 October 2016 08:16:08

Ahogy nőtt a kényszer e kérdés pozitív vagy negatív eldöntésére, Hitler követni kezdte a rá jellemző, kibúvókereső és halogató viselkedési mintát. Már akkor is ez uralkodott el rajta, amikor a lengyelországi diadalt követő hetekben a nyugati szövetségesek ellen alkalmazandó támadó stratégia ügyében vívott meg tábornokaival. A franciaországi csata alatt kétszer is rátört, méghozzá akut formában: egyszer a dunkerque-i védelmi gyűrű megtámadása előtt, és egyszer az alatt. Most
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 3150 | Added on Wednesday, 5 October 2016 08:44:17

molotov ribbentrof paktum
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 3146-3150 | Added on Wednesday, 5 October 2016 08:44:17

Molotov olyan garanciavállalással érkezik Berlinbe, amely szerint Oroszország belenyugszik Hitler Európa feletti uralmába. Molotov azonban nem olyan embernek mutatkozott, aki bármibe is bele akarna nyugodni. Igen hamar félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy Hitler óriási katonai sikerei és fegyveres erőinek hatalmas teljesítőképessége sem riasztják el a Szovjetuniót attól, hogy a Molotov-Ribbentrop-paktum szigorú betartását követelje Németországtól (az egyezmény pedig világosan meghatározta a két aláíró hatalom érdekszféráját Kelet- és Dél-Európában).
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 3343 | Added on Wednesday, 5 October 2016 11:43:15

fenyegetettség
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 3340-3343 | Added on Wednesday, 5 October 2016 11:43:15

a németség megpróbáltatásait mániákusan átérző és felemlegető Hitler nem is láthatta másnak a népét, csakis állandóan fenyegetettnek. Ezzel a logikával pedig aligha találhatott más kiutat a halálos fenyegetések szorításából, mint a könyörtelen, életre-halálra menő küzdelmet. Hitler rengeteg helyről érkező, amorf fenyegetést érzett, de a forrását alapjában keleten vélte
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 3446 | Added on Wednesday, 5 October 2016 12:03:23

demagógvezér


==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 3442-3446 | Added on Wednesday, 5 October 2016 12:03:23

Mussolini országlása alatt azonban csökkentették az olasz alakulatok szervezetszerű létszámát, hogy növelhessék a hadosztályok számát - a demagóg rezsim jellegzetes szemfényvesztő intézkedései a katonai szférát sem hagyták érintetlenül. Éppen ezért azok a hadosztályok, amelyeket Mussolini 1940. október 28-án elindított Görögország ellen, egyenként minden fegyvernem - de különösen a gyalogság - tekintetében gyöngébbek voltak a szemben álló görög hadosztályoknál, hogy a harci kedvet ne is említsük. Mussolinit
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 3725 | Added on Wednesday, 5 October 2016 13:02:03

mindent semmit
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 3724-3725 | Added on Wednesday, 5 October 2016 13:02:03

Nagy Frigyes dermesztően éleslátó katonai aforizmája szerint „Aki mindent véd, az semmit sem véd meg.” A lengyelek is ezt a hibát
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 4197 | Added on Wednesday, 5 October 2016 14:02:50

más következtetés
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 4192-4197 | Added on Wednesday, 5 October 2016 14:02:50

a Hitlerétől eltérő tanulságot vontak le a krétai harcokból; szerintük nem a légideszant-hadviselés alapelvei, hanem alkalmazásuk konkrét formája bizonyult helytelennek. Szicíliában, Normandiában és Hollandiában végrehajtott nagyarányú légideszant-hadműveleteikben eltekintettek Student módszerétől, vagyis nem közvetlenül az ellenség állásaira dobták le az ejtőernyősöket, hanem valamivel távolabb szálltak földre, és erőik összpontosítása után támadták meg azokat. Szicíliában és Normandiában csak a tengerről indított hatalmas partraszállási művelettel összehangoltan kockáztatták meg a légideszantcsapatok tömeges alkalmazását, amivel megosztották az ellenfél erejét, és
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 11624 | Added on Thursday, 6 October 2016 00:00:09

gyengeakarat
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 11620-11624 | Added on Thursday, 6 October 2016 00:00:09

Akár megijedt, akár nem, Hitler nem tette meg a döntő lépést a Citadella hadművelet lefújására. Az ő önbizalma továbbra is gyönge maradt, Zeitzleré pedig erős. Az egykori első világháborús csapattiszt mindenáron „tenni akart valamit” 1943-ban, s ez az ő számára csatát jelentett a keleti fronton, az egyetlen rábízott területen. Azt Hitler is vallotta, hogy valamit muszáj
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12417 | Added on Thursday, 6 October 2016 16:54:16

jugoszláv közigazgatást
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12414-12417 | Added on Thursday, 6 October 2016 16:54:16

villámgyőzelme után vette volna a fáradságot, és felállított volna egy összjugoszláv csatlós államigazgatást, amelyre rábízhatta volna az országon belüli rend fenntartását, ahelyett hogy cinikusan lekenyerezte Jugoszlávia szomszédait területének ezzel vagy azzal a darabjával, akik cserébe olyan megszállási rendszereket vezettek be, amelyek hamar haszontalannak és tehetetlennek bizonyultak.
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12612 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:14:44

hosszu távu érdek
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12609-12612 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:14:44

Ebben az esetben, ahogy valamennyi másikban is, amelyben hasonló számítást kellett végezni, Churchillnek megkérdőjelezhetetlenül igaza volt, amikor mindig a pillanatnyi előny fölé helyezte a forrás hosszú távú biztonságának fenntartását. A szövetségesek hozzáférésének az ellenség titkos információcseréjéhez megvoltak az önnön
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12642 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:19:31

csatatér surlódás
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12639-12642 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:19:31

amint arra Clausewitz fegyveres harcról tett nevezetes, éles szemű megfigyelésével rávilágított, a csatamezőn a „súrlódás” mindig megjelenik még a legjobban tájékozott hadvezér szándékai és azok megvalósítása között is: a véletlen, a félreértés, a késlekedés és az engedetlenség elkerülhetetlenül torzítanak az ellenség tervein.
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12749 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:31:45

horthi
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12747-12749 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:31:46

Horthy azonban már márciusban egyoldalúan aláásta a sikeres pálfordulás lehetőségét, amikor tűrte, hogy Hitler részlegesen megszállja Magyarország felségterületét. Amikor az oroszok október 6-án azzal növelték a Horthy moszkvai küldötteire nehezedő nyomást, hogy Kelet-Magyarországon támadást kezdtek Debrecen felé, a német megszálló hadsereg
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12855 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:45:07

változatlan támadási irány
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12852-12855 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:45:07

Malinovszkijt és Tolbuhint rettenetes figyelmeztetésben részesítették, amikor megmutatták nekik, micsoda veszteségeket képesek még mindig okozni a tapasztalt német páncélos-alakulatok a sablonosan, előre látható, változtathatatlan támadási irányokban bevetett szovjet magasabbegységeknek. Január 24-re a IV. SS-páncéloshadtest huszonnégy kilométerre
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 12926 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:51:36

nem fogta fel
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 12924-12926 | Added on Thursday, 6 October 2016 22:51:36

A kincset érő védelmi erőforrásoknak ez az elvadultan téves eltérítése valódi rendeltetési helyüktől megmutatta, milyen csekély mértékben fogta fel a Führer mind a Wehrmacht egyre romló erőállapotát, mind az oroszok érzéketlenségét mindenféle elterelő manőverre; amint
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13076 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:06:41

1683 Bécs ostroma
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13075-13076 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:06:42

a török ostromot 1683-ban kiállott óváros szívében. A Burgtheater és az Operaház teljesen kiégett. Csodával határos módon a Hofburg, az Albertina és a
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13357 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:32:37

felbomolhat a szövetség
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13354-13357 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:32:38

váratlanul meghalt Erzsébet cárnő, és olyan uralkodó követte a trónon, aki rajongott Frigyesért; a szövetség erre összeomlott, Frigyes Porosz354 országa pedig fennmaradt. 1945 áprilisában, amikor értesült az elnök elhunytáról, Goebbels felujjongott: „A cárnő halott!” Azonnal,
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13379 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:35:41

hitler minden rosszat
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13376-13379 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:35:41

a Hitler iránti ellenszenv legalább ugyanannyira, ugyanis megtestesülni láttak benne minden rosszat, ami ellen az amerikai civilizációt megteremtették. Akárcsak 1914-ben az európaiakat, az amerikaiakat majdnem megkönnyebbülésként érte, amikor végül megérkezett hozzájuk
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13386 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:38:14

Roozvelt
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13383-13386 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:38:15

Roosevelt attitűdje az Egyesült Államok második világháborús hadba lépésének kérdésében máig mélységesen kétértelműnek látszik, ahogy hadvezetési tevékenységének hosszú távú célkitűzései és konkrét céljai is abban a három és fél évben, amelyben ő rendelkezett főparancsnokként az Egyesült Államok fegyveres erőivel. Roosevelt kiemelkedően a legrejtélyesebb az 1939-1945 között szereplő fontos történelmi alakok közül.
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13387 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:39:26

sztálin
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13387-13392 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:39:26

bár módszereiben körmönfont, kétszínű és alattomos volt, konokul egy meglehetősen szűk célkitűzéscsoport elérésére törekedett: miközben minden áron meg akarta tartani hatalmi pozícióját a kormány, a párt és a hadsereg élén, bárkit is kell ezért leváltania vagy megöletnie, először is meg akarta menteni a Szovjetuniót a vereségtől, másodszor, ki akarta űzni a Wehrmachtot a Szovjetunió területéről, harmadszor pedig ki akarta csikarni a lehető legnagyobb hasznot - területit, diplomáciait, katonait és gazdaságit - a Vörös Hadsereg végső győzelméből. Hitler, bármennyire is rejtélyes rugókra járt a pszichéje, szintén világos, bár vadul eltúlzott ambíciójú stratégiát követett: meg akarta bosszulni Vers
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13394 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:40:12

hitler
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13387-13395 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:40:12

bár módszereiben körmönfont, kétszínű és alattomos volt, konokul egy meglehetősen szűk célkitűzéscsoport elérésére törekedett: miközben minden áron meg akarta tartani hatalmi pozícióját a kormány, a párt és a hadsereg élén, bárkit is kell ezért leváltania vagy megöletnie, először is meg akarta menteni a Szovjetuniót a vereségtől, másodszor, ki akarta űzni a Wehrmachtot a Szovjetunió területéről, harmadszor pedig ki akarta csikarni a lehető legnagyobb hasznot - területit, diplomáciait, katonait és gazdaságit - a Vörös Hadsereg végső győzelméből. Hitler, bármennyire is rejtélyes rugókra járt a pszichéje, szintén világos, bár vadul eltúlzott ambíciójú stratégiát követett: meg akarta bosszulni Vers ai lles- t, azután ki a kar ta vívni Európában a német hegemóniát, majd le akarta igázni Oroszországot, és végül te ljes en ki akarta s zor ítani az a ngols zás z hata l 355 mak befolyását Európából.
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13399 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:41:23

csörcsil
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13395-13399 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:41:23

Churchill első ránézésre tisztán láthatóan hazafi, romantikus és imperialista volt: első és utolsó vágya a győzelem volt, csak másodsorban mérlegelte, hogyan érhető el a győzelem olyan módon, ami biztosítja Nagy-Britannia európai érdekeinek és tengerentúli birodalmának megőrzését. Felesége szavaival „születésétől fogva nyitott, gyanakvást nem ismerő természete” mintegy magától tárta motívumait mindenki elé, akivel a háború során dolga akadt. Gyakran keresett ugyan a kákán is csomót, és mondott ellent önmagának is, a huzamos
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13464 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:48:21

mindent kivéve háborut
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13462-13464 | Added on Thursday, 6 October 2016 23:48:21

Roosevelt egyszerű stratégiát követett: minden segítséget megadni Nagy-Britanniának, kivéve a háborút. Ez a politika a réges-rég fennálló angol-amerikai barátság körébe tartozott; gyakorlati
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13763 | Added on Friday, 7 October 2016 06:20:56

több terület
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13759-13763 | Added on Friday, 7 October 2016 06:20:56

Valójában a japán fegyveres erők egészét ekkor már saját korábbi sikereiknek következményei gyötörték. Miután túljutottak azon, amit Clausewitz „az offenzíva tetőpontjának” nevez, több terület birtokában találták magukat, mint amennyinek a szoros védelmére erejükből futotta, és ráadásul olyan ellenséggel álltak szemben, amely máris kedve szerint tombolt, s ereje ráadásul hónapról hónapra még nőtt is. Az Egyesült Államok
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 13942 | Added on Friday, 7 October 2016 06:42:51

kétéltü
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 13937-13942 | Added on Friday, 7 October 2016 06:42:51

felismerte a csapatok hajóról partra juttatásának jelentőségét, és igyekezett kialakítani ennek legjobb módjait. Az amerikai tengerészgyalogság abból az alapelvből indult ki, hogy a hajó és a part közötti csapatmozgás alapvetően harcászati jellegű tevékenység. Ezt az elragadóan egyszerű gondolatot addig egyetlen óceáni hatalom hadvezetősége sem fedezte fel. Sem a britek, sem a franciák - pedig ők nagy birodalmakat építettek fel a haditengerészet által távolra eljuttatott szárazföldi katonai erővel - nem fogták föl, hogy a katonaság partra szállítása bonyolultabb feladat annál, hogy beültetjük a katonákat a hajókon amúgy is rendelkezésre álló csónakokba, majd
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 14208 | Added on Friday, 7 October 2016 07:15:44

zselés benzin
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 14205-14208 | Added on Friday, 7 October 2016 07:15:44

A LeMay gép-személyzetei által használt gyújtóbomba azonban sokkal hatékonyabb tűzokozó eszköz volt, mint a RAF-é, kocsonyásított benzin lévén a hatóanyaga; ami még lényegesebb, Japán széllelbélelt, fából és papírból épített városai sokkal könnyebben kaptak lángra, mint az európai kő és téglaépületek.
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 14382 | Added on Friday, 7 October 2016 09:27:25

atom hitler
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 14377-14382 | Added on Friday, 7 October 2016 09:27:25

Okok bonyolult halmaza miatt, amelyek között az is szerepelt, hogy Németország a zsidóüldözéssel jelentős tudományos tehetségektől fosztotta meg önmagát, de az is, hogy legalább egy tucat hatóság futtatott párhuzamosan, az erőket hatástalanul megosztva mindenféle kutatási programot, s mind azt remélte, ő nyeri majd el a Führer kegyét, amikor megviszi neki a sikeres szuperfegyver hírét. A Németországot 1945 májusában azon melegében végigböngésző amerikai atomkutatási hírszerző osztag arra a megállapításra jutott: „Nagyjából ott tartottak, ahol mi 1940-ben, mielőtt bármiféle nagyobb szabású munkába belefogtunk volna a
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Note at location 14650 | Added on Friday, 7 October 2016 10:11:59

háboru ára több
==========
JOHN KEEGAN (-)
- Your Highlight at location 14645-14650 | Added on Friday, 7 October 2016 10:11:59

Az első világháború arra a meggyőződésre vezette a győzteseket - a veszteseket nem -, hogy a háború ára meghaladta a hasznát. Állíthatjuk, hogy a második világháború valódi öröksége az: győztest és vesztest egyaránt meggyőzött ugyanerről. „A minden ember katona” alapelv, amely szerint a fejlett államok hadseregeiket - és nagymértékben társadalmaikat is - a francia forradalom óta szervezték, 1939-1945 között érkezett érvényesülése tetőpontjára.
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 147 | Added on Friday, 7 October 2016 15:33:50

nem idült alkoholista
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 145-147 | Added on Friday, 7 October 2016 15:33:50

Most úgy látta, hogy nem viseli magán az idült alkoholisták tipikus jegyeit: arcát nem csúfították elpattant hajszálerek, bőre nem száradt ki, és nem is foszladozott, testét nem tarkították vágások vagy ütődések nyomai. Életmódjához képest talán túl fiatal - úgy huszonöt lehetett. Luke észrevette, hogy vannak bizonyos
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 150 | Added on Friday, 7 October 2016 15:35:28

düh jön belõle
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 149-150 | Added on Friday, 7 October 2016 15:35:29

visszafojtott düh láthatatlan hullámai áradnak belőle. Mintha haragudott volna az egész világra - talán azért, mert csúnyának született, talán valamilyen más okból.
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 1152 | Added on Friday, 7 October 2016 19:44:37

alkoholista
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 1150-1152 | Added on Friday, 7 October 2016 19:44:37

Egy alkoholista nem tud meglenni szesz nélkül, folyton innia kell. Mégis, amikor meglátta a sörös üveget, pusztán a kóbor gondolattól, hogy a reggeli órákban alkoholt fogyasszon, hányinger fogta el. Ami azt jelenti, hogy nem lehet alkoholista.
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 1225 | Added on Friday, 7 October 2016 19:51:05

normális kinézet
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 1222-1225 | Added on Friday, 7 October 2016 19:51:05

Ha azt akarod, hogy emberszámba vegyenek, és ne rúgjanak beléd minden utcasarkon, mint egy rakás szarba, jobb, ha rendbe hozod magad. Borotválkozz meg, fésüld meg a hajad, és szerezz egy normális kabátot, amely nem úgy néz ki, mintha egy igásló hátáról loptad volna. Luke számára egy csapásra világossá vált, hogy a prostinak igaza van. Senki sem fog vele
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 1365 | Added on Friday, 7 October 2016 20:05:04

semleges viselkedés
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 1364-1365 | Added on Friday, 7 October 2016 20:05:05

a lehető legkevésbé kirívóan viselkedni. Nem ment sem gyorsan, sem lassan, szorosan a falhoz húzódott, gondosan ügyelt arra, hogy ne keresztezze senki útját, és kerülte mások tekintetét.
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 4654 | Added on Saturday, 8 October 2016 08:57:14

gyerek ösztön
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 4653-4654 | Added on Saturday, 8 October 2016 08:57:15

gyerekösztöne viszont most azt súgta, hogy valami nincs rendjén. Túl korán volt még, és a mamája sem volt velük. Nyomasztóan hatott rá az autóban uralkodó feszültség is.
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Note at location 5250 | Added on Saturday, 8 October 2016 11:10:28

depresszió
==========
follett ken zerokod hu nncl3765-7abv1 (Unknown)
- Your Highlight at location 5247-5250 | Added on Saturday, 8 October 2016 11:10:28

Depressziót több tényező okozhat. Előidézhetik a szervezetben bekövetkezett biológiai változások, vagy megoldatlan mentális problémák - például a házasságban kiéleződött feszültségek -, esetleg gyerekkorból visszamaradt traumák, mint amilyen egy szülő halála lehet. Kezelése történhet gyógyszerek segítségével és/vagy pszichiátriai terápia útján. Ez egyre aggasztóbb. Elspeth elmebajos volna?